Cliënttevredenheid

Quotes vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek

'Er is aandacht voor de religieuze beleving binnen het medisch circuit'

'De meeste medewerkers die ik meemaak hebben veel met de mensen op en doen hun best'

'De huiskamerbegeleiders zijn zeer betrokken en liefdevol'

'De EVV-er luistert goed'

'Het personeel is erg vriendelijk'

'Er is veel aandacht voor de bewoners'

'Een prettige, kleinschalige woon-/leefomgeving'

'Je hebt hier ruimte om zelf dingen te doen'

'De verzorgenden komen in geval van nood snel helpen'

'De koffietafel in de hal is erg gezellig'

Resultaten afdeling verpleeghuiszorg 2015

Resultaten afdeling Zorg Thuis 2015