Tripple A score

Stichting Maria-oord is koploper in de Benchmark!


Maria-oord is benoemd tot koploper in de benchmark 2014.
De directie heeft hier een certificaat voor in ontvangst mogen nemen. Stichting Maria-oord is beoordeeld op drie onderdelen: cliënten, medewerkers en de bedrijfsvoering. Op alle onderdelen heeft Stichting Maria-oord de A-score en daarmee de tripple A status weten te behalen. Door middel van de benchmark wordt de positie van Maria-oord ten opzichte van andere zorginstellingen in kaart gebracht.