Verpleeghuiszorg

Iedere bewoner binnen Stichting Maria-oord krijgt zorg op maat, afgestemd op zijn of haar mogelijkheden, behoeften en wensen. De zorgvragen van de bewoners met een verpleeghuisindicatie en bewoners met extramurale zorg lopen sterk uiteen. De zorgverlening betreft ondersteuning, aanvullende zorg en begeleiding tot aan verpleging en – daaruit voortvloeiende – overnemende zorg. Het uitgangspunt voor de zorgverlening is het individueel zorgplan waarin met iedere bewoner een individuele zorgovereenkomst is gesloten. Dit plan biedt – naast een beschrijving van het zorgprobleem en de zorgdoelstelling – een overzicht van de zorg, behandeling en begeleiding (multidisciplinaire zorg) die aan de bewoner wordt geboden. Ook evaluatiemomenten (MDO) zijn in het zorgplan vastgelegd. Het individuele zorgplan en de geleverde zorg worden via het SAMP-C ordeningsprincipe vastgelegd en geëvalueerd in een multidisciplinair zorgdossier. Ieder discipline speelt een belangrijke rol bij de totale zorgverlening. Verpleegkundige handelingen worden verricht door bevoegd bekwaam personeel.

De verpleeghuisafdeling heeft een BOPZ erkenning.
.

De instelling beschikt inpandig over een eigen keuken,
waar ongeveer 100 maaltijden per dag worden bereid.

Binnen Maria-oord wordt met de methodiek van de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) gewerkt. De EVVer is verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en continuïteit van de zorgverlening van de aan haar of hem toegewezen bewoners. De binnen Stichting Maria-oord werkzame Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden zijn intern opgeleid conform het landelijk vastgestelde en branche erkende functieprofiel.

Interesse in wat wezenlijk is voor het leven van onze cliënten maar ook specifiek voor religieuzen, respect voor de wijze waarop zij leven, zijn van groot belang voor de verplegende/verzorgende, die recht willen doen aan degenen die zij verzorgen. Vanuit die visie moeten verplegenden/verzorgenden hun ondersteunende, adviserende, stimulerende en helpende rol te vervullen. Een professionele houding garandeert dat iedere bewoner zorg op maat krijgt. Degenen die in Maria-oord zorg verlenen moeten oog hebben voor de religieuze waarden die het leven van de bewoners mede bepalen.