Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en zorgt ervoor dat het belang van de cliënt centraal staat in het beleid van Stichting Maria-oord.
Dit houdt in dat de gegeven zorg en de activiteiten zoveel mogelijk worden afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Aandachtsgebieden

Wij streven naar het waarborgen van de kwaliteit van de zorg. De kwaliteit van zorg wordt jaarlijks gemeten door een cliëntentevredenheidsonderzoek.

De Cliëntenraad en de Raad van Bestuur bespreken de uitkomsten hiervan. Bij vakgebieden die minder scoren wordt gekeken wat de oorzaak hiervan is en wat we kunnen adviseren om dit te verbeteren.

We volgen de veranderingen in de Zorg op de voet en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Dit moet op een goede, eerlijke en efficiënte manier gebeuren. De Cliëntenraad houdt zich op de hoogte van de politieke veranderingen en denkt mee hoe de veranderingen zo goed mogelijk kunnen worden doorgevoerd. We volgen de ontwikkelingen inzake het Community Care Dongen (CCD). Daarvoor vragen we deskundigheid aan bij het L.O.C., met als doel goed advies te kunnen geven en te reageren op ontwikkelingen.

De Cliëntenraad ziet toe op juiste bejegening van de cliënt, veiligheid, voeding en hygiëne.

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Dat kan middels 0162-381100