Klachtenregeling

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

 

Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Daarom streven wij er naar bewoners zo goed mogelijk te verzorgen, te behandelen en te begeleiden. Mocht u ontevreden zijn met onderdelen van het verblijf, de bejegening of behandeling dan kunt u dit bespreken met de EVV-er, als u hier met de EVV-er niet uitkomt bespreekt u dit dan met de leidinggevende. Lukt u het u niet om de klacht op de afdeling naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris, mevrouw M. Ruiter. Mevrouw M. Ruiter is bereikbaar middels 013-4657700 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting Maria-oord is aangesloten bij de regionale klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West Brabant. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Een klacht dient u schriftelijk in te dienen bij de commissie. Het adres van de Regionale klachtencommissie is:

 

Regionale klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West Brabant
Behandeling van WKKGZ en/of BOPZ klachten
Postbus 9630
4901 LS BREDA