Recreatie

Gelet op het welzijn van onze bewoners worden er vele activiteiten georganiseerd. Binnen de verpleegafdeling ligt de nadruk hierbij sterk op het genormaliseerde wonen binnen de context van de eigen leefwereld. Daarnaast vinden er vele activiteiten plaats die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit de activiteitenbegeleiding. Zo vindt er jaarlijks een “bewonersvakantie” in huis plaats, georganiseerd rondom een thema en voor de meer vitale bewoners worden er uitstapjes georganiseerd.

Deze activiteiten vinden plaats in samenspraak met de recreatiecommissie. De recreatiecommissie heeft tot doel recreatieve activiteiten voor alle bewoners te ontwerpen en uit te voeren. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de bewoners en de activiteitenbegeleiding.

Op de agenda van de commissievergadering staan de plannen voor de komende activiteiten, waarbij alle bewoners worden betrokken. Er worden afspraken gemaakt wie wat doet en de uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd. De bewoners geven aan wat zij wel en niet willen als activiteit en hoe zij het willen.