BPV beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming, waarbij je een groot gedeelte van de dag bezig bent met verzorgen, verplegen en het begeleiden van religieuzen en niet religieuzen. Ook zal je tijdens je opleiding te maken krijgen met allerlei ondersteunende werkzaamheden die van belang zijn voor een goed verloop van de werkzaamheden binnen de afdelingen maar vooral ook heb je de zorg voor een goed woon- en leefklimaat voor de cliënten.

Je gaat leren observeren, rapporteren, verslagen maken en zult deelnemen aan activiteiten die van belang zijn voor de woonomgeving van de religieuzen en niet religieuzen.

De stage-ervaring zal door de o.a. religieuze achtergrond van de cliënten net iets anders zijn dan je doorgaans gewend bent. Overigens worden er binnen Stichting Maria-oord ook niet religieuzen opgenomen en verzorgt.

Je leert (intramuraal) werken met een multidisciplinair zorgdossier waarbij je een bijdrage levert aan de continuïteit van de zorgverlening. Je krijgt de gelegenheid allerlei handelingen en of activiteiten te oefenen.

De begeleiding wordt zoveel mogelijk op jouw capaciteiten toegespitst met inachtneming van de opleidingseisen die bij jouw opleiding horen. De uiteindelijke doelstelling is je te begeleiden naar een functie als zelfstandig beroepsbeoefenaar in het beroep van verzorgende.

Beroepsopleidingen:

St. Maria-oord heeft voor helpende, verzorgende, verpleegkundige, medewerkers maatschappelijke zorg de volgende leerwegen:

  • BOL – de beroep opleidende leerweg

Dit leertraject houdt in dat je stage loopt en naar school gaat. Binnen St. Maria-oord kun je - via stages - in de dagelijkse praktijk competenties eigen maken

  • BBL- de beroepsbegeleidende leerweg

Als BBL-er ben je deels werknemer, deels leerling. Met St. Maria-oord sluit je een leerarbeidsovereenkomst. En vervolgens schrijf je je in als leerling bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). Daarnaast werk je minstens 27 uur per week om het vak te leren. Er is een leertraject voor verzorgenden (niveau 3).

Ben je gemotiveerd, betrokken en vind je een respectvolle benadering van onze cliënten belangrijk? Neem dan contact met ons op.

Beroep oriënterende stage

Stageplaatsen voor VMBO leerlingen is mogelijk. Het stage bureau van school regelt deze stageplaatsen en stemt het met St. Maria-oord of er mogelijkheden zijn.

Maatschappelijke stages

Vanaf 2010 verplicht de overheid zorginstellingen om maatschappelijke stages aan te bieden aan middelbare scholieren. Het doel: scholieren leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. St. Maria-oord bied ook verschillende mogelijkheden. Mocht je interesse hebben neem dan contact met ons op. De coördinator activiteitenbegeleiding zal kijken of er ruimte is voor een maatschappelijke stage. Als deze er is zal de coördinator samen met je afstemmen waar en wanneer er ruimte is voor een maatschappelijke stage

Voor meer informatie over opleidingen of stageplaatsen kunt u contact opnemen met mevr. Marieke Jorissen, coördinator kwaliteit en opleidingen, telefoonnummer: 0162 381184 of per mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.