Scholingsbeleid

Stichting Maria-oord heeft een opleidings- en scholingsbeleid ontwikkeld dat een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid is.

Opleidings- en scholingsbeleid zijn alle activiteiten die erop gericht zijn, medewerkenden gelegenheid te bieden kennis, vaardigheid en attitude te ontwikkelen en in stand te houden. Tevens bieden wij medewerkers de mogelijkheid op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die invloed hebben op de beroepsuitoefening en het werkterrein van andere beroepsgroepen

Jaarlijks worden scholingsactiviteiten opgenomen in het opleidingsplan. Hierin wordt beschreven voor welke medewerkers een voor de uitoefening van het vak een relevante opleiding gaan volgen.

Dit opleidingsplan is onder andere het resultaat van de wensen van de medewerkers, die onder andere zijn geïnventariseerd in de functioneringsgesprekken en vanuit de organisatie-eisen (kwaliteitsbeleid) op het gebied van vereiste deskundigheid voor de zorg- en dienstverlening.

Stichting Maria-oord is een erkend opleidingsbedrijf voor diverse (beroeps)opleidingen op het gebied van o.a. verpleging, verzorging.Jaarlijks worden er binnen onze organisatie vele stage mogelijkheden geboden.Dit betreft zowel oriënterende stages, beroeps opleidendestages en maatschappelijke stages.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Jorissen, coördinator kwaliteit en opleidingen