Werken bij Maria-oord

Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Onze cliënten zijn kloosterlingen en niet religieuze ouderen. Wij leveren verpleeghuiszorg en zorg thuis op locaties in Dongen en Oosterhout. Ons motto is: “Kleinschalig Anders”.

Wij streven ernaar een werkklimaat te creëren waarbinnen het goed wonen en werken is. Zorg van hoge kwaliteit en voldoende aandacht voor de cliënt is voor ons vanzelfsprekend.


Samen met 110 medewerkers werken wij aan zorg van hoge kwaliteit, waarbij voldoende aandacht voor de klant voor ons vanzelfsprekend is. Binnen Maria-oord vinden we persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers uiterst belangrijk.

Werken bij Stichting Maria-oord is kiezen voor ...

Een speciale werkplek. Zorgen, verplegen en begeleiden van oudere- en zieken in een kleinschalige omgeving. Maar ook anders dan anders. Een groot gedeelte van onze cliënten bestaat uit religieuzen, waarbij het waarborgen van de kloosterlijke leefomgeving centraal staat. Veel religieuzen zijn gewend naast de zorgbehoefte die zij veelal hebben, deel te blijven nemen aan de verschillende kloosteractiviteiten. Zij zijn gewend aan de dagorde binnen hun klooster. Dit houdt in dat zij zich zolang mogelijk actief blijven inspannen voor het wel en wee binnen het klooster.

Maar verder werk je in een zeer moderne omgeving met leuke collega's. Samenwerking en plezier in je werk vinden we erg belangrijk.

Binnen de Stichting Maria-oord wordt een open cultuur nagestreefd waarbij je de mogelijkheid hebt je zelf te zijn. Een open houding is in contact met de onze cliënten van wezenlijk belang. Daarbij is de communicatie in de uitvoering van de zorg, verpleging en begeleiding van groot belang. Werken binnen Stichting Maria-oord kan een leuke uitdaging voor je zijn. Het werken in een kloosterlijke omgeving kan een bijzondere ervaring voor je zijn. We heten je dan ook van harte welkom.

Maria-oord hanteert functiewaardering conform FWG en CAO VVT.
Het beloningsbeleid van het bestuur en de Raad van Toezicht is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT).