KOPLOPER IN DE BENCHMARK

MISSIE

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliƫnt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Onze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de klant, die kan wonen en leven in een omgeving waarin men zich thuis voelt, aansluitend bij zijn of haar beleving, waarbij ruimte is voor de eigen (religieuze) leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming die haar diensten levert aan cliƫnten in de gemeenten Dongen en Oosterhout.

Respect en aandacht staan daarbij voor ons centraal. Onze dienstverlening is gericht kwaliteit en continuĆÆteit van zorg, innovatief binnen een kleinschalige, flexibele, setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden willen we ook een omgeving bieden waarin met plezier en passie, prestaties geleverd kunnen worden.

VISIE

Ouderenzorg zal steeds meer geleverd worden met als uitgangspunt de kwaliteit van leven van de cliƫnt. Daarbij is de cliƫnt bepalend in zijn ondersteuningsvragen en de invulling daarvan. Steeds meer zal, waar nodig met zijn naasten en zijn omgeving, een persoonlijke, optimale, oplossing geboden worden. Daarbij is nadrukkelijke de eigen rol en regie bij de inhoud van het leven van de cliƫnt de leidraad bij de dienstverlening, die bij voorkeur in de eigen omgeving plaats vind.

Mantelzorg en hulp in de eigen omgeving maken een buurt/wijkgerichte aanpak in samenhang met gemeentelijke aanpak en regelgeving noodzakelijk. Maria-oord wil daarbij nadrukkelijk een rol nemen in de Dongense samenleving. Vanuit haar achtergrond is Maria-oord onderscheidend in zijn aanbod voor de ouder wordende woonconsument met een toenemende zorg-/servicevraag. In samenhang met de religieuze context van de kloosteromgeving en de aanwezige congregaties is er een specifieke life-style en identiteit van cliƫnten te noemen, die als doelgroep is te onderscheiden.
Die achtergrond heeft aandacht voor levensbeschouwelijke achtergronden, religie en zingeving, gericht op leven in harmonie met elkaar.

DIENSTVERLENING

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliƫnt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Onze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de klant, die kan wonen en leven in een omgeving waarin men zich thuis voelt, aansluitend bij zijn of haar beleving, waarbij ruimte is voor de eigen (religieuze) leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming die haar diensten levert aan cliƫnten in de gemeenten Dongen en Oosterhout.

Respect en aandacht staan daarbij voor ons centraal. Onze dienstverlening is gericht kwaliteit en continuĆÆteit van zorg, innovatief binnen een kleinschalige, flexibele, setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden willen we ook een omgeving bieden waarin met plezier en passie, prestaties geleverd kunnen worden.