NIEUWS

OPEN DAG GOED BEZOCHT

Ondanks het extreem koude weer kwamen er op zaterdag 17 maart jl. veel inwoners van Dongen en omgeving naar de open dag van Maria-oord.

De hele dag was het een gezellig komen en gaan van belangstellenden die om diverse redenen naar de open dag waren gekomen. Er werden veel vragen gesteld over de mogelijkheden van dagbesteding bij Maria-oord. Er zijn twee vormen van dagbesteding; vanuit Maria-oord en vanuit Thebe. Beide organisaties hebben hun eigen openingstijden, maar werken op het gebied van dagbesteding/activiteitenaanbod nauw samen. Opvallend is dat het niet bij iedereen bekend is dat er in het klooster ook “gewone burgers” welkom zijn bij de dagbesteding.

Velen informeerden naar de stand van zaken wat betreft de nieuwbouwplannen en het project ‘Community Care’. Terwijl andere bezoekers weer vroegen waar zij terecht konden voor het huren van een aanleunwoning in de Schoolstraat. Ook waren er vragen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Net als bij andere zorginstellingen zijn ook bij Maria-oord vrijwilligers van harte welkom. Bijvoorbeeld voor het verrichten van hand- en spandiensten, hulp bij de maaltijden en koffie/thee momenten, individuele bezoeken brengen aan cliënten of assisteren bij diverse activiteiten.

Anderen kwamen om een andere reden naar de open dag, namelijk voor het vinden van een leuke baan. Ook zij werden ruimschoots geïnformeerd over de mogelijkheden om bij stichting Maria-oord te komen werken of een BBL-opleiding te volgen. Een enkeling kwam zo maar even binnen lopen. Nieuwsgierig om nu eens te ervaren wat er zich precies achter de mooie gevel aan de Hoge Ham afspeelt. Uit hun reacties bleek dat zij zeer verrast waren door de gezellige, warme en huiselijke sfeer die er bij Maria-oord heerst.

OPEN DAG 17 MAART

Maria-oord organiseert tijdens de Week van Zorg en Welzijn een open dag! Op zaterdag 17 maart 2018 bent u tussen 10.00 uur en 17.00 uur van harte welkom op de Hoge Ham 25 in Dongen. Tijdens de open dag kunt u een kijkje nemen in het prachtige kloostergebouw en kennismaken met de medewerkers en vrijwilligers van Maria-oord. Door het bijwonen van een presentatie of door een persoonlijk gesprek komt u alles te weten over verpleeghuiszorg, thuiszorg, logeeropnames en dagbesteding bij Maria-oord. Tevens staan wij klaar om uw vragen te beantwoorden. Zien we u dan?

VERZUIMCIJFERS MARIA-OORD

De verzuimcijfers, ook wel de Vernetcijfers, van 2017 zijn bekend. In één cijfer is te zien waar Maria-oord binnen de branche staat op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. De score van Maria-oord is een 9,3! Daarmee presteert Maria-oord goed op alle verzuimonderdelen en kan zich meten met de besten uit de branche.

INGEZONDEN BRIEF

In het Weekblad Dongen van 30 november 2017 was deze ingezonden brief te lezen. Maria-oord is erg blij met deze spontane blijk van waardering!

WEEK VAN DE EENZAAMHEID – QUIZ BIJ MARIA-OORD

Op 28 september jl. is er in het kader van de ‘Week tegen de eenzaamheid’ een quiz georganiseerd bij Maria-oord. Een vrijwilliger en drie leerlingen van het Cambreur College stonden klaar om te ondersteunen toen de deelnemers binnendruppelden.

De deelnemers werden door middel van loting in groepen verdeeld. Op deze manier was er echt sprake van nieuwe contacten. De samenwerking in de groepen verliep als vanzelf en iedereen was erg enthousiast. Sommige deelnemers hebben de quizvragen zelfs mee naar huis genomen, zodat ze thuis nog eens konden bekijken waar de fouten gemaakt zijn. De winnaars van de quiz ontvingen een kruik met Dongense likeur ‘Hemels genieten’.

Na de quiz konden de deelnemers genieten van een lekkere lunch. Terwijl er gezellig na werd gepraat over de quiz, was de uitspraak ‘zien eten doet eten’ zeker van toepassing.

WEEK VAN DE EENZAAMHEID – NETWERKMARKT IN HET SCHOUW

Van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober 2017 vond de week van de eenzaamheid plaats. Binnen de gemeente Dongen zijn in het kader van deze week diverse activiteiten georganiseerd. In samenwerking met SWOD heeft Maria-oord deelgenomen aan de netwerkmarkt die op 26 september jl. plaatsvond in het Schouw. Geïnteresseerden konden bij onze coördinator Cliëntservicebureau, Nina Laurijsen, terecht met vragen of voor een informatiefolder. Tijdens de netwerkmarkt verzorgde seniorenharmonie Dongen een gezellig koffieconcert. Het was een geslaagde middag.