Ā 

 

Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Maria-oord biedt thuiszorg en verpleeghuiszorg aan cliĆ«nten in Dongen en Oosterhout. Ons motto is: “Kleinschalig Anders”. Wij streven ernaar een omgeving te creĆ«ren waarbinnen het goed leven, wonen en werken is.
Zorg van hoge kwaliteit en met voldoende aandacht voor de individuele wensen en behoeften van de cliƫnt is voor ons vanzelfsprekend.

WONEN, ZORG EN WELZIJN

Het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg is het uitgangspunt voor alle medewerkers. De basis voor het wonen, welzijn en de zorgverlening is het zorgleefplan.

AANGEPAST BELEID IN VERBAND MET CORONAVIRUS

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Neem bij vragen contact op met info.corona@mariaoord.nl

DIENSTVERLENING

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliƫnt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Onze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de cliƫnt.