Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Maria-oord biedt thuiszorg en verpleeghuiszorg aan cliënten in Dongen en Oosterhout. Ons motto is: “Kleinschalig Anders”. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarbinnen het goed leven, wonen en werken is.
Zorg van hoge kwaliteit en met voldoende aandacht voor de individuele wensen en behoeften van de cliënt is voor ons vanzelfsprekend.

WONEN, ZORG EN WELZIJN

Het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg is het uitgangspunt voor alle medewerkers. De basis voor het wonen, welzijn en de zorgverlening is het zorgleefplan.

GESCHIEDENIS

Stichting Maria-oord werd in 1975 opgericht door de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Dongen. Zij hadden al een lange geschiedenis achter zich.

DIENSTVERLENING

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliënt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Onze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de cliënt.