LEREND NETWERK

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT-sector) werken al vele jaren actief samen aan het continu leren en verder verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan haar¬†cli√ęnten. Binnen en tussen¬†organisaties wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Op deze wijze werken we ‘met elkaar’¬†aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg.

Op 1 juli 2017 hebben zes Midden-Brabantse zorgaanbieders de handen ineengeslagen om samen verder te werken aan liefdevolle zorg en kwaliteit van leven voor ouderen. Het gaat om Sint Franciscus, Het Laar, Maria-oord, ’t Heem, Amaliazorg en de Leyhoeve. Zij vormen samen een lerend netwerk met lokale verbondenheid. Het netwerk is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden en de gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van ouderen.

De samenwerking richt zich onder andere op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie en van medewerkers. Het centrale uitgangspunt is en blijft het bieden van warme en professionele zorg geleverd door betrokken, deskundige en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers.