HUISREGELS

Huisregels

Om uw verblijf of bezoek bij Maria-oord zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er huisregels opgesteld. Deze gelden voor de locatie, gebouwen en (parkeer)terreinen van Maria-oord. De huisregels zijn bedoeld voor iedereen die in de locatie komt of woont, voor bewoners, cliĆ«nten, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers. Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels in acht te nemen. Ā 

Rust

Respecteer de (rustige) woonomgeving van de bewoners.

Afval

Houd de locatie en omgeving schoon en gooi afval in de afvalbak.

Rookbeleid

Bij Maria-oord geldt voor alle bezoekers een volledig rookverbod in alle ruimtes. Roken is voor bewoners/cliƫnten alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats.

Bij calamiteiten

Bij calamiteiten bent u verplicht om de aanwijzingen van medewerkers, politie en brandweer op te volgen.

Aansprakelijkheid

Maria-oord is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, cliƫnten, bezoekers, vrijwilligers of leveranciers.

Identiteitsbewijs

Indien de situatie erom vraagt mogen medewerkers van Maria-oord vragen naar uw identiteitsbewijs.

Ontruimen bewonerskamer

Na het overlijden van de bewoner dient de kamer binnen 6 dagen leeg opgeleverd te worden. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, worden persoonlijke eigendommen elders opgeslagen en worden de kosten bij nabestaanden in rekening gebracht.

Privacy bij foto- of filmopnamen

Respecteer de privacy van bewoners, cliƫnten, medewerkers en vrijwilligers. Bij het maken van foto- of filmopnamen vraagt u vooraf toestemming aan de betrokkene en/of zijn verantwoordelijke.

Collecteren, handeldrijven, enquĆŖteren en posters verspreiden

Collecteren, handeldrijven, enquĆŖteren en posters verspreiden mag alleen met toestemming van een manager.

Ongewenste omgangsvormen

Verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie, agressie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd. Tenzij deze gedragingen veroorzaakt worden door het ziektebeeld van de bewoner/cliƫnt.

Handhaving

Wanneer er sprake is van diefstal, geweld, vandalisme of ander ongeoorloofd gedrag doet Maria-oord aangifte bij de politie. EĆ©n en ander is ter beoordeling aan het managementteam. Bij het niet naleven van deze regels kan de Raad van Bestuur de toegang tot de gebouwen en/of (parkeer)terreinen ontzeggen. Op de locaties hangen cameraā€™s. Zij waken over de veiligheid van iedereen.

Crisisinterventies

Ten tijde van crisissituaties (zoals Covid-19) worden door Maria-oord de richtlijnen vanuit de overheid opgevolgd.