ORGANISATIE

MISSIE

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliënt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Onze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de cliënt. De cliënt kan wonen en leven in een omgeving waarin hij/zij zich thuis voelt en die aansluit bij zijn of haar beleving. Er is ruimte voor de eigen leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming die haar diensten levert aan cliënten in de gemeenten Dongen en Oosterhout.

Respect en aandacht staan voor ons centraal. Onze dienstverlening is gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg en innovatie binnen een kleinschalige, flexibele setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden bieden we ook een omgeving waarin met plezier en passie gewerkt kan worden.

VISIE

Ouderenzorg wordt steeds meer geleverd met de kwaliteit van leven van de cliënt als uitgangspunt. Daarbij is de cliënt bepalend in de (invulling van) ondersteuningsvragen. De eigen regie bij de inhoud van het leven vormt de leidraad van onze ondersteuning, die bij voorkeur in de eigen omgeving plaatsvindt. Steeds zal in samenspraak met de cliënt of met naasten een persoonlijke, optimale oplossing geboden worden. Wij streven ernaar om cliënten zo lang mogelijk te laten doen wat zij zelf nog kunnen. Zo voorkomen we dat cliënten onnodig van ons afhankelijk worden.

Mantelzorg en hulp in de eigen omgeving maken een buurt-/wijkgerichte aanpak, in samenhang met landelijke regelgeving en gemeentelijke aanpak, noodzakelijk. Bovendien weten we dat de gezondheid van cliënten sterk positief beïnvloed wordt als zij zelfstandig zijn en blijven. Maria-oord wil daarbij nadrukkelijk een rol in de Dongense samenleving innemen. Vanuit haar achtergrond is Maria-oord onderscheidend in het aanbod voor de cliënt.

DIENSTVERLENING

Maria-oord is gevestigd in het kloostercomplex aan de Hoge Ham 25 te Dongen. De verpleegafdeling van Maria-oord heeft 24 appartementen op de begane grond. Hier kunnen 24 cliënten met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) terecht. De kleinschalige woonomgeving bevat authentieke elementen van het klooster. Onze dagbesteding vindt u op de eerste etage, die bereikbaar is met een lift.

Maria-oord biedt daarnaast thuiszorg in de directe omgeving van het kloostercomplex. Deze zorgverlening thuis kan gefinancierd worden vanuit de WLZ, zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente (WMO). Men kan daarnaast kiezen om op particuliere basis gebruik te maken van onze voorzieningen, zoals alarmering en maaltijden.