ORGANISATIE

MISSIE

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliƫnt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Onze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de cliƫnt. De cliƫnt kan wonen en leven in een omgeving waarin hij/zij zich thuis voelt en die aansluit bij zijn of haar beleving. Er is ruimte voor de eigen leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming die haar diensten levert aan cliƫnten in de gemeenten Dongen en Oosterhout.

Respect en aandacht staan voor ons centraal. Onze dienstverlening is gericht op kwaliteit en continuĆÆteit van zorg en innovatie binnen een kleinschalige, flexibele setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden bieden we ook een omgeving waarin met plezier en passie gewerkt kan worden.

VISIE

Ouderenzorg wordt steeds meer geleverd met de kwaliteit van leven van de cliƫnt als uitgangspunt. Daarbij is de cliƫnt bepalend in de (invulling van) ondersteuningsvragen. De eigen regie bij de inhoud van het leven vormt de leidraad van onze ondersteuning, die bij voorkeur in de eigen omgeving plaatsvindt. Steeds zal in samenspraak met de cliƫnt of met naasten een persoonlijke, optimale oplossing geboden worden. Wij streven ernaar om cliƫnten zo lang mogelijk te laten doen wat zij zelf nog kunnen. Zo voorkomen we dat cliƫnten onnodig van ons afhankelijk worden.

Mantelzorg en hulp in de eigen omgeving maken een buurt-/wijkgerichte aanpak, in samenhang met landelijke regelgeving en gemeentelijke aanpak, noodzakelijk. Bovendien weten we dat de gezondheid van cliĆ«nten sterk positief beĆÆnvloed wordt als zij zelfstandig zijn en blijven. Maria-oord wil daarbij nadrukkelijk een rol in de Dongense samenleving innemen. Vanuit haar achtergrond is Maria-oord onderscheidend in het aanbod voor de cliĆ«nt.

DIENSTVERLENING

Maria-oord is gevestigd in het kloostercomplex aan de Hoge Ham 25 te Dongen. De verpleegafdeling van Maria-oord heeft 24 appartementen op de begane grond. Hier kunnen 24 cliƫnten met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) terecht. De kleinschalige woonomgeving bevat authentieke elementen van het klooster.

Maria-oord biedt daarnaast thuiszorg in de directe omgeving van het kloostercomplex. Deze zorgverlening thuis kan gefinancierd worden vanuit de WLZ, zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente (WMO). Men kan daarnaast kiezen om op particuliere basis gebruik te maken van onze voorzieningen, zoals alarmering en maaltijden.

Dagbesteding:Ā 

Bij de dagbesteding is ons streven erop gericht om, met aandacht en een signalerend oog en oor voor ieders persoonlijke wensen, behoeften en eventuele veranderingen, de gelegenheid te scheppen waardoor cliĆ«nten elkaar kunnen ontmoeten, hun sociale omgeving kunnen verrijken en een zinvolle invulling van de dag ervaren.Ā 

Individuele begeleiding:Ā 

Bij individuele begeleiding thuis is ons streven erop gericht cliĆ«nten te ondersteunen. We signaleren, en signaleren bij hun dagelijks leven, waardoor zij in staat zijn om met behoud van eigen regie, zolang mogelijk thuis te kunnen wonen en een leven te leiden zoals zij dat gewend zijn, in een eigen omgeving, omringd door belangrijke anderen in hun netwerk.Ā 

ANBI

Maria-oord is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hieronder treft u (een aantal) gegevens.

Formulier publicatieplicht ANBI 2022

Formulier publicatieplicht ANBI 2021

Aanvullend ANBI verslag 2020 Stichting Maria-oord