VRIJWILLIGERS

Vrijwilligerswerk is een dankbare bezigheid. Binnen Maria-oord zijn er tal van activiteiten waarbij de hulp van vrijwilligers erg gewaardeerd wordt. Denk hierbij aan begeleiding tijdens de wandelmiddag of en meehelpen bij activiteiten op de verpleegafdeling.