WONEN, ZORG EN WELZIJN

Het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg is het uitgangspunt voor alle medewerkers. De basis voor het wonen, welzijn en de zorgverlening is het zorgleefplan. Met de cliƫnt wordt een zorgovereenkomst gesloten.

Met de komst van deĀ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)Ā is het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag een wettelijke verplichting geworden. We moeten als zorgaanbieder verantwoorde zorg leveren. Onder verantwoorde zorg wordt zorg, wonen en welzijn op basis van landelijk vastgestelde normen verstaan.

De Kwaliteitswet zorginstellingen (WGBO) verplicht Maria-oord de zorgverlening zodanig te organiseren dat er voldoende en goed geschoolde medewerkers aanwezig zijn. Maria-oord voldoet aan deze verplichting.

Binnen ons kwaliteitsbeleid staat het oordeel van onze cliƫnten en medewerkers centraal. Hiertoe worden regelmatig formele en informele tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Samen met de Cliƫntenraad wordt de kwaliteit van de diensten besproken.