OVERIGE DIENSTEN

Stichting Maria-oord heeft een dienstenaanbod voor de cliënten van de verpleegafdeling en de bewoners van de aanleunwoningen en de Plataan in de Schoolstraat.

SERVICEKOSTEN:
Voor cliënten Verpleeghuiszorg / Wet Langdurige Zorg (WLZ):
CAI/kabel € 5,- per maand
Telefoon € 10,- per maand
Persoonsgebonden was € 75,20 per maand
Voor cliënten Zorg Thuis:
Persoonsgebonden was € 75,20 per maand
Alarmering € 35,- per maand en eenmalige € 45,- aansluitkosten
Maaltijden € 7,65 per maaltijd (€ 1,30 in mindering bij geen voor- en/of nagerecht)
Huishoudelijke dienst € 23,60 per uur
Alleen voor cliënten met indicatie WLZ:
Kapsalon:
Watergolf all-in € 21,10
Föhnen all-in € 21,10
Knippen € 21,10
Permanent € 52,75
Verven € 26,40