RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van Maria-oord bestaat uit:

– Dhr. P. Meijs – Voorzitter

– Dhr. P. Gerritse – Plv. voorzitter

– Dhr. S. Putters – Lid

– Mevr. M. Palmen – Lid

– Mevr. M.J. Smits – Lid

De Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord is bereikbaar via raadvantoezicht@mariaoord.nl

In onderstaand document treft u de visie van de Raad van Toezicht van Maria-oord op haar rol als toezichthouder:
Toezichtvisie en kaders van de Raad van Toezicht.pdf

In onderstaand document treft u het jaarverslag van de Raad van Toezicht over het jaar 2016:
Jaarverslag Raad van Toezicht 2016.pdf