RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van Maria-oord bestaat uit:

– Dhr. H. Weggen – Voorzitter

– Mevr. S. Winters – Lid

– Dhr. L. Voogt – Lid

– Mevr. J. van Dongen – Lid

РDhr. E. Möller РLid

De Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord is bereikbaar via raadvantoezicht@mariaoord.nl

 

Hieronder treft u de visie van de Raad van Toezicht van Maria-oord op haar rol als toezichthouder:

Toezichtvisie en kaders van de Raad van Toezicht 11 mei 2023

Hieronder treft u een overzicht met de (voormalige) functies en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht-leden:

Overzicht Raad van Toezicht stichting Maria-oord 2023

Overzicht Raad van Toezicht Stichting Maria-oord

Nevenfuncties RvT 2023 en aftreden

 

Hieronder treft u de jaarverslagen van de Raad van Toezicht van de afgelopen jaren:

Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Jaarverslag Raad van Toezicht Maria-oord 2021

Jaarverslag Raad van Toezicht 2020

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Jaarverslag Raad van Toezicht 2017

Jaarverslag Raad van Toezicht 2016

 

Hieronder treft u de statuten en reglementen van Maria-oord:

Akte van statutenwijziging Stichting Maria-Oord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Maria-oord

Reglement Raad van Bestuur Stichting Maria-oord

Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Stichting Maria-oord – Bijlage conflicthantering

 

Hieronder treft u het overzicht van de bestuurskosten:

Overzicht bestuurskosten Maria-oord 2023