KLACHTENREGELING

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Het is voor Maria-oord belangrijk dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Daarom streven wij ernaar cli√ęnten zo goed mogelijk te verzorgen, te behandelen en te begeleiden. Mocht u ontevreden zijn over (onderdelen van) het verblijf, de bejegening of behandeling, dan kunt u dit bespreken met de EVV-er. Als het gesprek met de EVV‚Äôer geen oplossing brengt, mag u zich richten tot de leidinggevende. Wanneer het u niet lukt de klacht op deze manier naar tevredenheid op te lossen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris, mevrouw L. Schepens. Mevrouw L. Schepens is bereikbaar op 06-22 30 94 30 of via 013-4657700 of per email: klachtenfunctionaris@hetlaar.nl

Stichting Maria-oord is aangesloten bij de regionale klachtencommissie Zorginstellingen Midden- en West-Brabant. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Een klacht dient u schriftelijk in te dienen bij de commissie. Het adres van de Regionale klachtencommissie is:

Regionale klachtencommissie Zorginstellingen Midden en West Brabant
Behandeling van WKKGZ en/of BOPZ klachten
Postbus 9630
4901 LS BREDA

Heeft u behoefte om in contact te komen met de vertrouwenspersoon van Maria-oord, bijvoorbeeld na voorvallen van ongewenst gedrag? Dit kan via m.vander.giesen@humancapitalcare.nl, u komt dan rechtstreeks in contact met vertrouwenspersoon Marjan van der Giesen.