COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

Met ingang van 1 mei 2018 is Maria-oord gestart  met het Community Care-project.

Het doel van Community Care Dongen (CCD) is domeinoverstijgend samenwerken, primair gericht op ouderen met gecombineerde klachten van lichamelijke, psychische en cognitieve aard. Kortweg, de doelgroep kwetsbare ouderen in Dongen. In de praktijk betekent het dat informele zorg, georganiseerd in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers wordt gecombineerd met formele zorg (WMO/ZvW/MPT/VPT) voor (thuis)wonende cli√ęnten.¬†

Enerzijds is CCD erop gericht dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk het leven kunnen leiden zoals ze dat zelf graag willen. In hun eigen woning en in hun eigen omgeving. Daarnaast is het doel van CCD dat duurdere vormen van zorg, zoals verpleeghuiszorg, worden voorkomen of uitgesteld. 

Via onderstaande link komt u bij een artikel van Waardigheid en Trots, waarin wordt teruggeblikt op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van CCD.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tweede-convenant-domeinoverstijdend-samenwerken-getekend-dongen-krijgt-community-care/

Er worden prachtige resultaten behaald met het Community Care Dongen (CCD) project. In het volgende artikel leest u er alles over:

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/evaluatie-domeinoverstijgend-samenwerken/

Zorgvisie:

Een ziekmelding wordt bij Mariaoord door het team opgelost

Vilans:

https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/zorg-buiten-de-lijntjes-op-basis-van-vertrouwen?utm_source=spotler&utm_medium=email

WOZO:

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-63e851f8e45b8662a4d04b1d5832b98231d40670/pdf 

Zinnige Zorg: 

https://www.nvr.nl/wp-content/uploads/2019/11/zinnige-zorg-e1574676823731.jpg 

Waardigheid en trots: 

8,9 Miljoen‚ÄĮeuro beschikbaar voor nieuwe experimenten domeinoverstijgend samenwerken – Waardigheid en trots voor de toekomst¬†

NRC:

Opinie | Stop met ouderen automatisch als pati√ęnt te behandelen – NRC¬†

Skipr:  

Langer thuis door domeinoverstijgend werken РSkipr  

Gemeente Dongen:  

Microsoft Word РProgrammabegroting 2023-2026 (dongen.nl) 

Artikel Boston Globe: 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bostonglobe.com%2F2022%2F08%2F18%2Fworld%2Fnetherlands-national-plan-makes-aging-long-term-care-priority%2F&data=05%7C01%7CG.Ven%40mariaoord.nl%7Cea5e30f80f2b4455b2f008db4cadd2e6%7C062669b3fc3f4cd5a8d70121651048fe%7C0%7C0%7C638188081673354319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PEVd%2B09e5TVYM%2Bzmew1gy6kLwutlrJd%2BK%2BZPgQNZkfo%3D&reserved=0 

Dutch Health Hub: 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dutchhealthhub.nl%2Fartikel%2Fcommunity-care-maakt-einde-aan-opknippen-client%2F&data=05%7C01%7CG.ven%40mariaoord.nl%7Cbcffd514b203449f3fd408db4d48401e%7C062669b3fc3f4cd5a8d70121651048fe%7C0%7C0%7C638188744946044791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NMNnz2ExSOj2v8ZBab1grEn3ETHPOYZ6XrzB8I0mbSA%3D&reserved=0 

Onlangs hebben Albert Vlemmix en Kim Graauwmans (leefcoach) een interview over Community Care en Domeinoverstijgend werken gegeven op het Congres van Waardigheid en Trots. Dat congres is één van de belangrijkste congressen voor de ouderenzorg. Daar was ook minister Helder van Langdurige Zorg aanwezig met tal van haar ambtenaren van het ministerie van VWS.

Het interview was een groot succes, waar we veel mooie reacties op krijgen. Het werd live via internet uitgezonden en komt natuurlijk ook op allerlei websites.

Wij zijn supertrots op ons en dat we zo ons mogen tonen aan de ouderenzorg van Nederland. Een resultaat van ons jarenlange harde werken.

Je ziet het hele interview hieronder: