COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

Met ingang van 1 mei 2018 is Maria-oord gestart  met het Community Care-project.

Community Care Dongen (CCD) is een project voor kwetsbare ouderen in Dongen, die ondanks problemen met het geheugen in combinatie met lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon- en leefomstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het werken binnen CCD  is een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg, binnen een kleinschalige organisatie. Een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cliënt en diens vragen echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. WMO, wijkverpleging en WLZ in één hand en regie, waarbij hulp op maat, afgestemd met de cliënt en omgeving, wordt gegeven. In het kader van CCD wordt er in de nabije toekomst gestart met nieuwbouw van 40 appartementen.  We zijn ervan overtuigd dat de cliënt daarmee beter geholpen wordt, de kwaliteit van leven en zorg verbetert en er een betere aansluiting komt op de privésituatie. Zelforganisatie voor cliënten en onze medewerkers is daarbij het uitgangspunt.

Via onderstaande link komt u bij een artikel van Waardigheid en Trots, waarin wordt teruggeblikt op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van CCD.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tweede-convenant-domeinoverstijdend-samenwerken-getekend-dongen-krijgt-community-care/

FOLDERS CCD

Maria-oord heeft zowel voor cliënten als verwijzers een informatiefolder over Community Care Dongen opgesteld. De folders zijn hieronder te downloaden:

CCD-folder voor cliënten

CCD-folder voor verwijzers