COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

Met ingang van 1 mei 2018 is Maria-oord gestart  met het Community Care-project.

Community Care Dongen (CCD) is een project voor kwetsbare ouderen in Dongen, die ondanks problemen met het geheugen in combinatie met lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon- en leefomstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het werken binnen CCD¬† is een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg, binnen een kleinschalige organisatie. Een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cli√ęnt en diens vragen echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. WMO, wijkverpleging en WLZ in √©√©n hand en regie, waarbij hulp op maat, afgestemd met de cli√ęnt en omgeving, wordt gegeven. In het kader van CCD zijn er 40 appartementen gerealiseerd. We zijn ervan overtuigd dat de cli√ęnt daarmee beter geholpen wordt, de kwaliteit van leven en zorg verbetert en er een betere aansluiting komt op de priv√©situatie. Zelforganisatie voor cli√ęnten en onze medewerkers is daarbij het uitgangspunt.

Via onderstaande link komt u bij een artikel van Waardigheid en Trots, waarin wordt teruggeblikt op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van CCD.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tweede-convenant-domeinoverstijdend-samenwerken-getekend-dongen-krijgt-community-care/

Er worden prachtige resultaten behaald met het Community Care Dongen (CCD) project. In het volgende artikel leest u er alles over:

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/evaluatie-domeinoverstijgend-samenwerken/

In mei 2021 heeft Transvorm een leuk artikel over CCD geplaatst in hun blad Invorm. Dit artikel leest u hier:

https://transvorm.org/uploads/InVorm_voorjaar_2021_Community_Care.pdf