COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

Met ingang van 1 mei 2018 is Maria-oord gestart  met het Community Care-project.

Community Care Dongen (CCD) is een project voor kwetsbare ouderen in Dongen, die ondanks problemen met het geheugen in combinatie met lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon- en leefomstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het werken binnen CCD¬† is een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg, binnen een kleinschalige organisatie. Een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cli√ęnt en diens vragen echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. WMO, wijkverpleging en WLZ in √©√©n hand en regie, waarbij hulp op maat, afgestemd met de cli√ęnt en omgeving, wordt gegeven. In het kader van CCD zijn er 40 appartementen gerealiseerd. We zijn ervan overtuigd dat de cli√ęnt daarmee beter geholpen wordt, de kwaliteit van leven en zorg verbetert en er een betere aansluiting komt op de priv√©situatie. Zelforganisatie voor cli√ęnten en onze medewerkers is daarbij het uitgangspunt.

Via onderstaande link komt u bij een artikel van Waardigheid en Trots, waarin wordt teruggeblikt op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van CCD.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tweede-convenant-domeinoverstijdend-samenwerken-getekend-dongen-krijgt-community-care/

Er worden prachtige resultaten behaald met het Community Care Dongen (CCD) project. In het volgende artikel leest u er alles over:

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/evaluatie-domeinoverstijgend-samenwerken/

In mei 2021 heeft Transvorm een leuk artikel over CCD geplaatst in hun blad Invorm. Dit artikel leest u hier:

https://transvorm.org/uploads/InVorm_voorjaar_2021_Community_Care.pdf

Onlangs hebben Albert Vlemmix en Kim Graauwmans (leefcoach) een interview over Community Care en Domeinoverstijgend werken gegeven op het Congres van Waardigheid en Trots. Dat congres is één van de belangrijkste congressen voor de ouderenzorg. Daar was ook minister Helder van Langdurige Zorg aanwezig met tal van haar ambtenaren van het ministerie van VWS.

Het interview was een groot succes, waar we veel mooie reacties op krijgen. Het werd live via internet uitgezonden en komt natuurlijk ook op allerlei websites.

Wij zijn supertrots op ons en dat we zo ons mogen tonen aan de ouderenzorg van Nederland. Een resultaat van ons jarenlange harde werken.

Je ziet het hele interview hieronder: