COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

COMMUNITY CARE DONGEN (CCD)

Met ingang van 1 mei 2018 is Maria-oord gestart Ā met het Community Care-project.

Community Care Dongen (CCD) is een project voor kwetsbare ouderen in Dongen, die ondanks problemen met het geheugen in combinatie met lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon- en leefomstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het werken binnen CCDĀ  is een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg, binnen een kleinschalige organisatie. Een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cliĆ«nt en diens vragen echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. WMO, wijkverpleging en WLZ in Ć©Ć©n hand en regie, waarbij hulp op maat, afgestemd met de cliĆ«nt en omgeving, wordt gegeven. In het kader van CCD zijn er 40 appartementen gerealiseerd. We zijn ervan overtuigd dat de cliĆ«nt daarmee beter geholpen wordt, de kwaliteit van leven en zorg verbetert en er een betere aansluiting komt op de privĆ©situatie. Zelforganisatie voor cliĆ«nten en onze medewerkers is daarbij het uitgangspunt.

Via onderstaande link komt u bij een artikel van Waardigheid en Trots, waarin wordt teruggeblikt op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van CCD.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tweede-convenant-domeinoverstijdend-samenwerken-getekend-dongen-krijgt-community-care/

Er worden prachtige resultaten behaald met het Community Care Dongen (CCD) project. In het volgende artikel leest u er alles over:

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/evaluatie-domeinoverstijgend-samenwerken/

In mei 2021 heeft Transvorm een leuk artikel over CCD geplaatst in hun blad Invorm. Dit artikel leest u hier:

https://transvorm.org/uploads/InVorm_voorjaar_2021_Community_Care.pdf

FOLDERS CCD

Maria-oord heeft zowel voor cliƫnten als verwijzers een informatiefolder over Community Care Dongen opgesteld. De folders zijn hieronder te downloaden:

CCD-folder voor cliƫnten

CCD-folder voor verwijzers