januari 2022

In december 2021 is de start gemaakt van de aanleg van een belevingstuin voor de bewoners van de verpleegafdeling van...