MARIA-OORD LAAGSTE VERZUIMCIJFERS IN OUDERENZORG NEDERLAND

MARIA-OORD LAAGSTE VERZUIMCIJFERS IN OUDERENZORG NEDERLAND

Tijdens de prijsuitreiking op donderdag 14 maart jl. werd bekend dat Maria-oord voor 2018 de eerste plaats op de Vernet Health Ranking heeft behaald. Vernet geeft met een rapportcijfer weer hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Dat gebeurt voor vier branches: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Voor die VVT-sector behaalt Maria-oord uit Dongen de eerste plaats voor heel Nederland; het totale rapportcijfer is een 9,9! De berekening is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de ontwikkeling van het verzuim en de kosten. Maria-oord scoort in de branche aanmerkelijk beter dan het regionale en landelijke gemiddelde. Maria-oord had in 2018 een verzuim van 3,87%, terwijl dit in de regio 7,15% en landelijk 7,12% bedroeg. Kortom; een resultaat om trots op te zijn!