OPEN DAG GOED BEZOCHT

OPEN DAG GOED BEZOCHT

Ondanks het extreem koude weer kwamen er op zaterdag 17 maart jl. veel inwoners van Dongen en omgeving naar de open dag van Maria-oord.

De hele dag was het een gezellig komen en gaan van belangstellenden die om diverse redenen naar de open dag waren gekomen. Er werden veel vragen gesteld over de mogelijkheden van dagbesteding bij Maria-oord. Er zijn twee vormen van dagbesteding; vanuit Maria-oord en vanuit Thebe. Beide organisaties hebben hun eigen openingstijden, maar werken op het gebied van dagbesteding/activiteitenaanbod nauw samen. Opvallend is dat het niet bij iedereen bekend is dat er in het klooster ook ā€œgewone burgersā€ welkom zijn bij de dagbesteding.

Velen informeerden naar de stand van zaken wat betreft de nieuwbouwplannen en het project ā€˜Community Careā€™. Terwijl andere bezoekers weer vroegen waar zij terecht konden voor het huren van een aanleunwoning in de Schoolstraat. Ook waren er vragen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Net als bij andere zorginstellingen zijn ook bij Maria-oord vrijwilligers van harte welkom. Bijvoorbeeld voor het verrichten van hand- en spandiensten, hulp bij de maaltijden en koffie/thee momenten, individuele bezoeken brengen aan cliĆ«nten of assisteren bij diverse activiteiten.

Anderen kwamen om een andere reden naar de open dag, namelijk voor het vinden van een leuke baan. Ook zij werden ruimschoots geĆÆnformeerd over de mogelijkheden om bij stichting Maria-oord te komen werken of een BBL-opleiding te volgen. Een enkeling kwam zo maar even binnen lopen. Nieuwsgierig om nu eens te ervaren wat er zich precies achter de mooie gevel aan de Hoge Ham afspeelt. Uit hun reacties bleek dat zij zeer verrast waren door de gezellige, warme en huiselijke sfeer die er bij Maria-oord heerst.