START COMMUNITY CARE DONGEN

START COMMUNITY CARE DONGEN

Met ingang van 1 mei 2018 is Maria-oord gestart met het Community Care-project.

Community Care Dongen (CCD) is een project voor kwetsbare ouderen in Dongen, die ondanks problemen met het geheugen in combinatie met lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon- en leefomstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het werken binnen CCD is een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg, binnen een kleinschalige organisatie. Een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cliƫnt en diens vragen echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. WMO, wijkverpleging en WLZ in ƩƩn hand en regie, waarbij hulp op maat, afgestemd met de cliƫnt en omgeving, wordt gegeven. In het kader van CCD wordt er in de nabije toekomst gestart met nieuwbouw van 40 appartementen. We zijn ervan overtuigd dat de cliƫnt daarmee beter geholpen wordt, de kwaliteit van leven en zorg verbetert en er een betere aansluiting komt op de privƩsituatie. Zelforganisatie voor cliƫnten en onze medewerkers is daarbij het uitgangspunt.

Via onderstaande link komt u bij een artikel van Waardigheid en Trots, waarin wordt teruggeblikt op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van CCD.

Tweede convenant domeinoverstijgend samenwerken getekend: Dongen krijgt Community Care