AANGEPAST BELEID IN VERBAND MET CORONAVIRUS

AANGEPAST BELEID IN VERBAND MET CORONAVIRUS

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar deĀ website van het RIVM.

 

9 december 2020 15.30 uur

Bij Maria-oord hebben we enkele weken stevig te kampen gehad met een uitbraak van het coronavirus. Inmiddels zijn we al weer enkele weken vrij van het virus en weer toegankelijk voor derden. Maria-oord is open voor bezoek. Wel dient u zich bij binnenkomst te registreren en als vanzelfsprekend vragen wij u zich aan de landelijke RIVM-maatregelen te houden. Bij COVID-gerelateerde klachten of verdenkingen blijft u thuis.

Vanaf 1 december jl. is er de landelijke richtlijn om een mondneusmasker te dragen in publieke ruimtes. Dit geldt ook voor de bezoekers van Maria-oord. Zij zullen bij binnenkomst een mondneusmasker moeten dragen en het masker tijdens hun bezoek op moeten houden. We hopen dat iedereen zich aan de nieuwe maatregel houdt en hiermee de bewoners/cliƫnten en zichzelf zo veel als mogelijk beschermt tegen het virus.

De medewerkers van Maria-oord dragen gedurende hun werkzaamheden bij de cliƫnt en bewoner een mondneusmasker. Ook tijdens het lopen door de gangen zullen zij een masker dragen.

De dagbesteding is momenteel ondergebracht op locatie De Stormvogels. Wij verwachten hen, zonder tegenslagen, begin januari terug weer op de locatie aan de Hoge Ham.

De refter is enige tijd gesloten geweest voor bezoek van buitenaf. Vanaf maandag 14 december zijn cliƫnten uit de wijk weer welkom om hier de warme maaltijd te gebruiken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze afspraken dan vernemen wij dit graag van u via onze receptie, die van maandag tot en met vrijdag te bereiken is van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

24 april 2020 12.00 uur

Stichting Maria-oord doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel verpleeghuiszorgcliƫnten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van verpleeghuiszorgcliƫnten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van verpleeghuiszorgcliƫnten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Maria-oord, mw. Jolanda Nuijten, via 0162-381100 of j.nuijten@mariaoord.nl

 

17 maart 9.30 uur

In het voorkomen van besmetting en verspreiding van het coronavirus treft Maria-oord diverse preventieve maatregelen. Een speciaal hiervoor opgericht team coƶrdineert dagelijks de te ondernemen acties. Maria-oord treft strenge maatregelen tot en met 6 april 2020:

Geen bezoek

Maria-oord is vanaf heden gesloten voor bezoek. Op basis van het landelijke advies hebben wij deze moeilijke beslissing genomen. We zijn ons bewust van de gevolgen die dit heeft voor onze cliƫnten en het contact met hun verwanten. De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact opnemen met u en uw eerste contactpersoon om samen te kijken naar andere mogelijkheden om het contact te continueren.

Cliƫnt ophalen

Verwanten kunnen cliƫnten niet mee naar huis nemen. Dat brengt teveel risico voor een ieder met zich mee.

Evaluatie zorgleefplan of familie gesprek

De gebruikelijke evaluatie en de familiegesprekken worden telefonisch gevoerd.

Boodschappen

We weten dat familie en vrienden vaak boodschappen meenemen voor cliƫnten. U kunt dit blijven doen, graag zelfs, alleen vragen wij u de boodschappen bij de receptie af te geven. Zij zullen er vervolgens voor zorgen dat de boodschappen worden afgeleverd.

Wasverzorging

Ook dragen veel verwanten van cliƫnten zorg voor de was. De was kan na overleg met de afdeling opgehaald worden bij de receptie en daar ook weer worden afgegeven.

Geen diensten door derden
Alle diensten die door derden worden aangeboden zoals de mondhygiƫniste, pedicure, thuiskapper etc. kunnen niet plaatsvinden.

Actuele informatie
We houden u via onze website op de hoogte van de laatste informatie: www.mariaoord.nl. Hebt u toch nog vragen? Stuur deze dan via de voor u gebruikelijk weg naar uw
EVVā€™er.

Alleen als we gezamenlijk optrekken en hierin onze verantwoordelijkheid nemen kunnen we besmetting en verspreiding van het virus in de woon(zorg)omgeving van Maria-oord Ć©n de Zusters Franciscanessen tegengaan. We denken uiteraard graag met u mee om uitzonderingen te maken als dat strikt noodzakelijk is.

 

13 maart 17.00 uur

Het RIVM adviseert tot en met 31 maart 2020 bij voorkeur geen bezoek. We beseffen dat bezoek voor onze bewoners heel belangrijk is. In die gevallen laten wij maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag toe. Deze bezoeker mag geen klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts hebben. Bij genoemde klachten mag u Maria-oord niet betreden en verzoeken wij u het contact telefonisch te onderhouden.

Vanaf maandag 16 maart is de dagopvang Thebe/Maria-oord gesloten. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met Femke Spapens op telefoonnummer 06-83930449.

 

9 maart 15.30 uur

Op 6 maart heeft het RIVM voor de inwoners van Noord-Brabant de richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen aangescherpt. Zij adviseren bij klachten aan de luchtwegen (verkoudheid en hoesten) of koorts zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. In navolging van dit advies hebben alle Brabantse zorgorganisaties in overleg met het RIVM/VWS/GGD de volgende richtlijnen opgesteld voor:

Bezoekers/familie

1. Bezoekers en familie die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus verzoeken wij dringend niet op bezoek te komen.

2. Voor alle inwoners van Noord-Brabant geldt bij verkoudheid, hoesten of koorts alle sociale contacten te vermijden. Wij vragen u dan ook dringend in deze gevallen niet op bezoek te komen.

In het belang van onze bewoners en medewerkers vragen wij om uw medewerking. Wij wensen u beterschap en hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

Vrijwilligers

1. Vrijwilligers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus verzoeken wij dringend niet te komen.

2. Voor alle inwoners van Noord-Brabant geldt bij verkoudheid, hoesten of koorts alle sociale contacten te vermijden. Wij vragen u dan ook dringend in deze gevallen niet te komen.

In het belang van onze bewoners en alle collegaā€™s vragen wij om uw medewerking. Wanneer er sprake is van verkoudheid, hoesten of koorts wilt u dit dan altijd bij de vrijwilligerscoƶrdinator melden? Wij wensen u beterschap en hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

Cliƫnten dagbesteding

Heeft u last van onderstaande klachten:

* Hoesten
* (Neus) verkoudheid
* Koorts

Of heeft u onlangs contact gehad met een persoon die positief is getest op het virus? Dan vragen wij u om niet naar de dagbesteding te komen.

Medewerkers

Voor alle medewerkers binnen onze organisatie (zowel zorgmedewerkers als medewerkers in de ondersteunende diensten) geldt een ander beleid:

1. Medewerkers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus moeten thuisblijven.

2. Alle medewerkers met verkoudheidsklachten EN koorts blijven eveneens thuis.

Neem in deze gevallen contact op met je leidinggevende. Wij wensen je beterschap en hopen je spoedig weer te mogen begroeten.

 

We vragen iedereen de richtlijnen zorgvuldig op te volgen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken. Volg de voorgeschreven extra hygiƫnemaatregelen:

* Regelmatig je handen wassen. Ga voor praktische tips naar www.rivm.nl/hygiƫne/handen-wassen;
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
* Gebruik papieren zakdoekjes.

 

Heeft u aanvullende vragen? Mail gerust naar info.corona@mariaoord.nl