DATALEK

DATALEK

Op 25 oktober 2022 ontvingen wij bericht van Nedap dat er persoonsgegevens van (oud) bewoners / cliƫnten van Stichting Maria-oord betrokken zijn bij een datalek; via een gebruikersaccount van Caren zijn ongeautoriseerd documenten gedownload.

Wij weten van welke (oud) bewoners/cliƫnten er documenten zijn gedownload en ook hoeveel. Echter weten wij (nog) niet welke documenten zijn gedownload en wat de mogelijke impact is.

Er is door Nedap aangifte gedaan bij de politie en het probleem is, direct nadat op 17 oktober 2022 door Nedap de kwetsbaarheid in Carenzorgt.nl is geconstateerd, verholpen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn. Het politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond. Stichting Maria-oord heeft inmiddels een datalekmelding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de bijlage een Q&A van Nedap met de belangrijkste vragen en antwoorden.

QA – voor Caren-gebruikers

Alle contactpersonen van de bewoners/cliƫnten waarvan 1 of meer documenten gedownload zijn, zijn persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht.