Maria-oord krijgt het PREZO-certificaat en complimenten voor goede prestaties

Maria-oord krijgt het PREZO-certificaat en complimenten voor goede prestaties

PREZO-certificaat: hét kwaliteitscertificaat binnen de zorgsector
Op dinsdag 27 september 2022 stond de nieuwe PREZO-audit op het programma. Voor Maria-oord een belangrijke dag, omdat het de eerste audit was van het PREZO-Keurmerk.

PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verant-woorde zorg en het Kwaliteitskader. Centraal in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewer-kers en de organisatie leveren aan de cli√ęnt. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen (w.o. HKZ), maar om denken vanuit uitkomsten voor de cli√ęnt (prestaties).

Het auditteam bezocht meerdere cli√ęnten, ontmoette medewerkers in de zorg en sprak collega‚Äôs op kantoor. Trots namen we aan het einde van de dag de mooie woorden en complimenten van de voorzitter van het auditteam in ontvangst. Het keurmerk toont aan dat wij goed bezig zijn met onze kwaliteit van zorg en van begeleiding. Het laat ook zien dat we goed kunnen reflecteren en verbe-teren waar dat nodig is. Het is een mooi compliment om van te genieten.

Wat betekent PREZO voor Maria-oord?
Voor ons is PREZO een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. Niet (alleen) binnen directie en management, maar vooral (ook) op de werkvloer; daar waar onze medewerkers iedere dag voor bewoners/cli√ęnten klaarstaan. Wij willen het voor u iedere dag goed doen en als dat nodig is, steeds een beetje beter. En PREZO helpt ons daarbij. PREZO focust namelijk niet op protocollen, systemen of richtlijnen, al zijn die ook van belang. PREZO kijkt in de √©√©rste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan onze cli√ęnten. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? Bij Maria-oord zijn we niet voor niets trots. Trots op het behalen (en behouden) van het gouden keurmerk. Trots op de mooie woorden van cli√ęnten en auditoren.

PREZO Gouden keurmerk in de zorg
Maria-oord heeft het PREZO Gouden keurmerk in de zorg ontvangen. Dit keurmerk wordt voor drie jaar toegekend, met jaarlijks een tussentijdse audit.

In tegenstelling tot de meeste andere keurmerken, neemt PREZO de ervaringen van de klant als vertrekpunt. Dat wil zeggen dat op basis van deze ervaringen wordt gekeken of de zorg- en dienst-verlening goed is ingericht.

Op dinsdag 27 september 2022 vond voor de eerste keer een PREZO-audit plaats bij Maria-oord. Tijdens de audit is uitgebreid gekeken naar persoonsgerichte zorg, cli√ęntveiligheid en de wijze waarop we met bewoners, cli√ęnten en hun familieleden communiceren en hoe wij hen informe-ren.

Algemene conclusie die werd aangegeven:
Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cli√ęnt, haar dien-sten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Het motto is ‚ÄúKleinschalig Anders‚ÄĚ. Een voorbeeld hiervan is het project Community Care Dongen, waarbij de cli√ęnt thuis kan blijven wonen en er samen met de omgeving wordt gekeken wat nodig is, geleverd door een professional of door de omgeving. Daarbij wordt uitgegaan van de positieve gezond-heid. Het motto en de visie van de organisatie heeft het auditteam teruggezien van hoog tot laag, het zit in iedere vezel van alle medewerkers.
Voor een kleine organisatie als Maria-Oord heeft de organisatie het goed georganiseerd en gedocumenteerd. De organisatie had reeds een HKZ keurmerk.
Het auditteam is positieve cli√ęntervaringen tegengekomen. De organisatie is continu bezig met reflecteren en verbeteren op basis van diverse kwaliteitsgegevens. De plan do check act cyclus is volgens het auditteam goed verweven in de organisatie en de gehanteerde werk-wijze.

Maria-oord kreeg de volgende complimenten van de auditor:
–¬† ¬† ¬†De wijze waarop Community Care Dongen (CCD) is georganiseerd verdient een compliment.
–¬† ¬† ¬†Op basis van wat het auditteam heeft gezien en gehoord geven ze een compliment dat m.b.t. persoonsgerichte zorg de cli√ęnt in zijn geheel wordt gezien en dat er niet alleen met een¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†zorgpet wordt gekeken naar de cli√ęnt.
–¬† ¬† ¬†Het auditteam geeft een compliment voor de wijze waarop alle kwaliteitsgegevens worden verzameld, geanalyseerd, bijgesteld. De PDCA ziet het auditteam duidelijk terug. De
organisatie is hiermee een voorbeeldorganisatie.

Er zijn geen aandachtspunten geconstateerd. Alle punten die behaald konden worden zijn behaald.

We hebben de resultaten met trots en blijdschap in ontvangst genomen!