ONDERTEKENING CONVENANT CCD

ONDERTEKENING CONVENANT CCD

Op 24 april 2018 is er bij Maria-oord te Dongen een overeenkomst getekend tussen Zorgverzekeraar en Zorgkantoor VGZ, de gemeente Dongen en Stichting Maria-oord in aanwezigheid van het ministerie van VWS. Met deze overeenkomst wordt het startschot gegeven voor het nationaal experiment Community Care Dongen en Domeinoverstijgende Samenwerking. Het doel van Community Care is om mensen langer thuis te laten blijven, ter voorkoming van een opname in een verpleeghuis. Daarbij dient de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te worden verhoogd, waarbij kwetsbare ouderen terug kunnen vallen op hun omgeving, zo nodig ondersteund door Maria-oord. Waar mogelijk zal dat ook tot vermindering van kosten kunnen leiden. Domeinoverstijgende samenwerking voorziet in een naadloos afstemmen van afspraken tussen gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar, ondersteund door een leefcoach voor de cliƫnt. De leefcoach van Maria-oord krijgt de mogelijkheid om over de verschillende wetten en regelingen heen het beste pakket zorg voor de cliƫnt te regelen. In de overeenkomst is vastgelegd dat zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente de afhandeling van dat zorgarrangement, door de leefcoach van Maria-oord, ondersteunen. Het project zal gemonitord en geƫvalueerd worden door het ministerie van VWS. Op die manier ontstaat een nieuwe manier van werken, waarbij de zorg voor cliƫnten vanuit ƩƩn perspectief geregeld wordt en discussie over regels en budgetten voorkomen wordt. De resultaten van dit experiment dienen later mogelijk als uitgangspunt voor nieuw beleid in de ouderenzorg.

Op de foto treft u v.l.n.r.: Rob Kox, manager WLZ VGZ, Piet Panis, wethouder Gemeente Dongen, Albert Vlemmix, Raad van Bestuur Maria-oord.