SYMPOSIUM LEREND NETWERK

SYMPOSIUM LEREND NETWERK

Samen weet je meer

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het een vereiste om als zorgorganisatie deel uit te maken van een lerend netwerk. Maar het is meer dan een vereiste, want het is ontzettend interessant en inspirerend om van elkaar te leren. Dat hebben ongeveer 100 medewerkers van Maasduinen, Het Laar, Amaliazorg, ’t Heem, zorgcentrum St. Franciscus en Maria-oord op dinsdag 18 september 2018 ervaren in de Cammeleur in Dongen. Zij namen die dag deel aan het symposium van het lerend netwerk van hun organisatie.

‚ÄúWaarschijnlijk is het uniek in Nederland dat een lerend netwerk op deze manier bij elkaar komt om de verbinding met elkaar te zoeken‚ÄĚ, met deze woorden zette Stijn Kanters, bestuurder van St. Franciscus direct de positieve sfeer neer die de symposiumdag kenmerkte. Com√©dienne Christel de Laat nam het stokje van hem over en stelde de organisaties en hun bestuurders op een luchtige manier voor aan alle aanwezigen.

Onderzoekend leren

Tijdens drie workshops was er volop ruimte om te leren, vragen te stellen en kennis te delen. Zo vertelde Het Laar samen met de Zorgacademie en ROC Midden-Brabant over de nieuwe manier van opleiden genaamd ‚Äėonderzoekend leren‚Äô. Hierbij nemen studenten een onderzoekende houding aan op de werkvloer. Ze kijken bijvoorbeeld wat opvalt in het werk en delen dit met teamleden.

Loketten

Maria-oord vertelde over het project Community Care Dongen. Een landelijk vernieuwend project waarbij kwetsbare ouderen zorg en ondersteuning krijgen over de grenzen van de stelsels heen. Zonder naar diverse loketten te verwijzen, maar waar mensen direct de zorg en ondersteuning krijgen waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Want vaak hebben mensen geen extra zorg nodig, maar zijn er andere dingen nodig die opgelost moeten worden waardoor ze langer thuis kunnen wonen.

Sociaal ondernemen

Maasduinen vertelde over ‚Äėsociaal ondernemen‚Äô. Een concept waarbij Maasduinen de verbinding zoekt tussen de zorgorganisatie en de hele leefgemeenschap. Weten wat er speelt binnen de gemeenschap, waar behoefte aan is, √©n daarmee aan de slag gaan. Met een open houding zoeken naar antwoorden die de gemeenschap biedt. Daardoor ontstaan er mooie dingen. Bijvoorbeeld de moestuinen bij Park Vossenberg, waar alle leden van de leefgemeenschap een aandeel in kunnen hebben maar bovendien samen van kunnen genieten. Zo komt het dorp naar de ouderen toe.

Vruchtbaar

Verder was er volop tijd en ruimte gemaakt om contacten te leggen met elkaar. Er werden ervaringen, kennis en contactgegevens uitgewisseld. Aan het begin van het symposium vroeg Christel de Laat wie vrijwillig naar het symposium was gekomen. Er gingen maar een paar handen de lucht in. Aan het einde van de dag werd gevraagd wie interesse had in een vervolg op het symposium. Daarop klonk een volmondig ‚Äėja‚Äô uit de zaal. De nieuwsgierigheid van de aanwezigen was tijdens de dag geprikkeld, er zijn nieuwe inzichten opgedaan, we hebben nieuwe mensen leren kennen en zijn tot de conclusie gekomen dat we samen meer weten. Al met al een vruchtbaar symposium van een bloeiend lerend netwerk.